Prihlásenie používateľa


Ak nie ste v informačnom systéme pre elektronické zadávanie zákaziek zaregistrovaný, je potrebné sa pred prvým prihlásením zaregistrovať cez odkaz "Registrácia" v pravom hornom rohu obrazovky. Udeliť poverenie môžete po prihlásení do portálu ÚPSV. Po pridelení poverenia bude môcť poverená osoba konať v mene záujemcu/uchádzača.