Registračný formulár dodávateľa

Identifikácia dodávateľa
Autentifikačné údaje
Adresa sídla / miesta podnikania
Ďalšie údaje
Pomocne->tooltip($hlavicka['cpv']);?>